Facebook - Bogna Jarzemska
Bonart - Bogna Jarzemska
Height End Design

2001- 2003 Międzynarodowy Festiwal Sztuki w Sninie - Słowacja