Facebook - Bogna Jarzemska
Bonart - Bogna Jarzemska
Height End Design

Bogna JarzemskaBogna Jarzemska ukończyła Warszawską Akademię Sztuk Pięknych w 2003 roku uzyskując dyplom z malarstwa w pracowni Prof. Krzysztofa Wachowiaka i malarstwa ściennego w pracowni Prof. Edwarda Tarkowskiego. Dyplom został wyróżniony dwiema nagrodami:

  • nagrodą Prof. Józefa Szajny "Dyplom 2003" za nowatorstwo w sztuce, ufundowaną przez  wojewodę Mazowieckiego; 
  • nagrodą "Najlepszy Dyplom z Malarstwa" przyznaną przez Panią Poseł Ewę Tomaszewską.


"Dyplom 2003" zatytułowany "Pejzaż z ptaszkiem", wykonany w dwóch technikach malarskich:  własnej technice olejnej oraz w unikalnej technice emalii na blasze, został zaprezentowany w Galerii Studio w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Malarka jest finalistką VI Międzynarodowego Biennale Malarstwa „Barwy i faktury”- Muzeum miasta Gdyni.


Prace artystki związane są z tematyką baśniowego pejzażu, inspirowane światem fauny i flory, ciekawymi zakątkami świata . Są kolorystyczną odpowiedzią na całokształt zjawisk, tworzących nasza bogatą rzeczywistość. Obrazy, będące najwrażliwszym zapisem osobowości malarki przez studia nad kolorem, światłem, kompozycją poszukują piękna, harmonii i radości życia. Artystka maluje obrazy olejne i tworzy unikalną technikę emalii na blasze-obrazy pokryte kolorową emalią i wypalane w wysokich temperaturach . Pracochłonny i wymagający specjalistycznej wiedzy proces zespalania ze sobą metalu i szkła, łącząc wartości czysto artystyczne owocuje cyklami malarskich prac oscylujących wokół tematyki inspirowanej naturą- motyw ptaka czy koziołków.

Malarka własne emaliowane obrazy komponuje w nowoczesne rozwiązania sztuki użytkowej oraz tworzy indywidualne projekty meblowe.

Poza emalią na blasze wykonuje również realizacje ze szkła artystycznego, malarstwa ścienne, freski.


Artystka bierze udział w licznych wystawach , sympozjach i festiwalach sztuki w kraju i zagranicą. Jej prace znajdują się w posiadaniu prywatnych kolekcjonerów, min. w prywatnej kolekcji Rodziny Królewskiej Arabii Saudyjskiej.